Project news
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 129 common:people_all_forms
    
Новини

Атестація педагогічних працівників

Date: 2 квітня 2019 о 12:31

Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

вул. Незалежності , 50, с. Карпилівка Сарненський р-н Рівненська обл., 34513,

тел. (097)6964192, e-mail: znz_karpilivkam@ukr.net Код ЄДРПОУ 22559044

ПРОТОКОЛ

    27.03.2019                                                                                                                       № 3

                (дата)

Карпилівська ЗОШ I-III ступенів

Засідання атестаційної комісії

Голова — Галушко В. В.

Секретар — Тарасюк Л. А.

Присутнi:

члени атестаційної комісії :Мартинюк С.Д., Мартинюк В. М., Михайлицька Є.Д.,

 Гнатюк В.С, Гайдим Т.В.,  Галушко В.В., Кузіна В.С.

Відсутні__0__                       

                                         

педагогічні працівники, які атестуються: Мартинюк С.Н., Мартинюк В.В., Дебела В.П., Сусід О.П., Радчук О. П.

                                             

Порядок денний:

  1. Про атестацію  на відповідність займаній посаді  та про можливість присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю української мови та літератури  Карпилівської  ЗОШ  I-III ступенів  Мартинюк С.Н.(доповідач —Галушко В.В.).
  2. Про атестацію  на відповідність займаній посаді  та про можливість присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів Карпилівської  ЗОШ  I-III ступенів  Мартинюк В.В.. (доповідач —Мартинюк С.Д. ).
  3. Про атестацію  на відповідність займаній посаді  та про можливість  присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів Карпилівської  ЗОШ  I-III ступенів  Дебелій В.П. (доповідач —Мартинюк С.Д. ).
  4. Про атестацію на відповідність займаній посаді  та про можливість підтвердження раніше встановленого 11 «одинадцятого» тарифного розряду, педагогічного звання «старший учитель» вчителю початкових класів  Карпилівської  ЗОШ  I-III ступенів  Сусід О.П. (доповідач — Мартинюк С.Д.  ).
  5. Про атестацію  на відповідність займаній посаді  та про можливість присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст I категорії» вчителю англійської мови Карпилівської  ЗОШ  I-III ступенів  Радчук О.П. (доповідач —Галушко В.В.).

1. СЛУХАЛИ:

        Галушка В.В., який  ознайомив присутніх  з діяльністю  учителя української мови та літератури Карпилівської ЗОШ I-III ступенів  Мартинюк С.Н.. у міжатестаційний період.

            Мартинюк Світлана Никифорівна за час роботи у школі досягла  високого професіоналізму в роботі та зарекомендувала себе як досвідчений, відповідальний та творчий учитель. Вона володіє  технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Вміє спрямовувати роботу учнів на уроці та концентрувати їх  увагу, ґрунтовно вивчає психологічні та індивідуальні особливості дітей, їх нахили та здібності. Під час проведення уроків вміло застосовує нестандартні форми роботи, використовує методи компетентно орієнтовного підходу, що дає змогу інтенсифікувати навчальний процес, максимально активізувати пізнавальну діяльність учнів, працює над позитивною динамікою знань учнів, прагне зацікавити та захопити дітей, що впливає на рівень знань учнів. Постійно працює над формуванням національної свідомості, духовно багатої мовної особистості, використовуючи комунікативно-функціональний та особистісно-орієнтовний підхід до навчання рідної мови. Мартинюк Світлана Никифорівна оптимально застосовує інтерактивні форми та методи роботи, у результаті чого всі учні залучаються до активної роботи. Прагнучи досягти визначеної мети уроку, учитель вдумливо добирає дидактичний мадеріал, складає чітку систему контрольних запитань  і завдань, вдало здійснює міжпредметні зв'язки, раціонально використовує технічні засоби навчання. Зі сторони учителя належна увага приділяється створенню оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень, заохочень до самостійності у вивченні рідної мови і літератури, самопізнанні, саморозвитку.

Мартинюк С.Н. наполегливо працює над своїм методичним рівнем, є членом методичного об'єднання вчителів гуманітарних предметів. Проводить відкриті уроки з предмета, бере активну учась у методичній роботі навчального закладу. В педагогічному колективі зарекомендувала себе як відповідальний працівник, яка намагається сумлінно виконувати покладені на неї обов’язки.

Світлана Никифорівна постійно   працює  з обдарованими та здібними учнями. У 2015-2016 н.р. її учні  посіл такі місця:  III місце у мовно-літературному конкурсі ім.. Т. Шевченка (7кл.), II місце в олімпіаді з укр.. мови та літератури (8кл.), I місце (10 клас), II місце (8 клас) у конкурсі з укр.. мови ім.. Петра Яцика. У 2016-2017 н.р.:  III місце(8 клас), III місце (9клас), II місце (11 клас) у мовно-літературному конкурсі ім.. Т. Шевченка, III місце (9 клас) в олімпіаді з укр.. мови та літератури, I місце (9 клас), III місце (11 клас) в обласному конкурсі «Перло многоцінне» у номінації «Публіцистика». У 2017-2018 н.р.:  II місце (9 клас), II місце (10 клас) в олімпіаді з укр.. мови та літератури, I місце (9 клас), IV місце (9 клас) , IV місце (10 клас) у II етапі  МАН . У 2018-2019 н.р.:  III місце (6 клас), II місце (10 клас), II місце (11 клас) у мовно-літературному конкурсі ім.. Т. Шевченка , I місце (10 клас), II місце (11 клас) в олімпіаді з укр.. мови та літератури , I місце (10 клас),  II місце (6 клас), II місце (11 клас) у конкурсі з укр.. мови ім.. Петра Яцика, III місце (10 клас),  III місце (11 клас) у II етапі Всеукраїнського конкурсу МАН.

Вчитель працює над поповненням навчального кабінета посібниками, роздавальними та дидактичними матеріалами.

За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Мартинюк С.Н. відповідає займаній посаді та може бути атестована на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії»

ВИСТУПИЛИ:

Тарасюк Л.А., голова МО вчителів гуманітарних предметів, член атестаційної комісії , звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі, особливу відданість своїй справі.

ВИРІШИЛИ:

Мартинюк С.Н., вчитель української мови та літератури Карпилівського ЗОШ I-III ступенів відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Результати голосування:

«за» — 9  «дев’ять»  ; «проти» —0 «нуль» ; «утримались» —0 «нуль» .

2. СЛУХАЛИ:

Мартинюк С.Д., яка  ознайомила присутніх  з діяльністю  учителя початкових класів  Карпилівської ЗОШ I-III ступенів  Мартинюк В.В. у міжатестаційний період.

Мартинюк Валентина Володимирівна має високу науково-теоретичну підготовку, досконало володіє ефективними формами та методами організації освітнього процесу. Відзначається високим рівнем професіоналізму та творчості. Комплексно визначаючи мету уроку, творчо підходить до вибору оптимальних методів, прийомів і форм по її реалізації. Особливу увагу приділяє мотивації навчальної діяльності учнів. Вчитель ретельно готується до уроків,  продумує співвідношення теоретичного і практичного матеріалу, обирає педагогічно доцільні форми і методи та засоби навчання. 

Валентина  Володимирівна на уроках ефективно використовує сучасні форми і методи навчання, які суттєво активізують розумову та пізнавальну діяльність школярів, сприяють підвищенню їхнього інтересу до навчання. Достатньо високою є питома вага самостійних робіт яка організовується як колективно за єдиними завданнями, так і в групах за індивідуальними завданнями. Розвиває самостійність, ініціативу і творчість учнів. Дотримується міри в спілкуванні з дітьми, у вимогах до них, у підході до учнів. Систематично вивчає особливості учнів і забезпечує індивідуальний підхід у питаннях навчання (диференціює об’єм і складність завдань, ретельно контролює виконання домашніх завдань, вміє утримувати одночасно в полі зору сильних, середніх і слабких щодо рівнів навчальної підготовленості учнів). Цілеспрямовано і наполегливо формує в учнів уміння і навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень), здійснює при цьому індивідуальний підхід. Забезпечує активний розвиваючий вплив змісту, форм і методів навчання, навчає школярів умінню виділяти суттєве в процесі вивчення матеріалу. Використовує спеціальні прийоми роботи з розвитку в учнів інтересу до предметів. Прагнучи досягти визначеної мети уроку, учитель вдумливо добирає дидактичний матеріал, складає чітку систему контрольних запитань  і завдань, вдало здійснює міжпредметні зв'язки, раціонально використовує технічні засоби навчання.

Валентина Володимирівна швидко знаходить вихід із складних педагогічних ситуацій. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предметів

Мартинюк В. В..  є активним членом методичного об’єднання вчителів початкових класів начального закладу. Виступає з доповідями на методичному об’єднанні , проводить відкриті уроки на рівні навчального закладу та  ОТГ . Валентина Володимирівна підготувала посібник «Математика. Завдання для самостійної роботи учнів», та «Цікавинки звідусіль», « Ігри на уроках математики у 1 класі», «Чомучкам про природу та довкілля», «З часом разом» (розробки уроків, які включають у себе інноваційні технології, нетрадиційні форми проведення  та компетентнісний підхід).

 Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує учнів до участі у конкурсах. У 2018-2019 н.р.її учні посіли такі місця: III місце у II етапі XIX Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, III місце у II етапі учнівської олімпіади «Юне обдарування – 2019» з української мови та математики, 2 учнів отримали Дипломи переможців у початковій школі у Всеукраїнському конкурсі «Геліантус», III місце у районному етапі обласної учнівської олімпіади «Знавці Біблії».

За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Мартинюк В.В. відповідає займаній посаді та може бути атестована на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії»

ВИСТУПИЛИ:

            Гнатюк В.С., голова  методичного об’єднання учителів початкових класів, звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі.

Гайдим Т.В., вчитель початкових класів, член атестаційної комісії,  звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі, постійній співпраці з усіма учителями початкових класів.

Мартинюк С. Д., голова МР, член атестаційної комісії, звернула увагу присутніх на    особливу відданість своїй справі та роботі з обдарованими та здібними учнями.

ВИРІШИЛИ:

Мартинюк В.В., вчитель початкових класів Карпилівського ЗОШ I-III ступенів відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Результати голосування:

«за» — 9  «дев’ять»  ; «проти» —0 «нуль» ; «утримались» —0 «нуль» .

3. СЛУХАЛИ:

       Мартинюк С.Д., яка  ознайомила присутніх  з діяльністю  учителя початкових класів Карпилівської ЗОШ I-III ступенів  Дебелої В.П. у міжатестаційний період.

Валентина Петрівна має високу науково-теоретичну підготовку, досконало володіє ефективними формами та методами організації освітнього процесу. Відзначається високим рівнем професіоналізму та творчості. Комплексно визначаючи мету уроку, творчо підходить до вибору оптимальних методів, прийомів і форм по її реалізації. Особливу увагу приділяє мотивації навчальної діяльності учнів. Вчитель ретельно готується до уроків,  продумує співвідношення теоретичного і практичного матеріалу, обирає педагогічно доцільні форми і методи та засоби навчання.  Навчально-виховний процес будує на основі особистісно-зорієнтованого , компетентнісного та діяльнісного  навчання, з дотриманням вимог до сучасного уроку

Тримати в постійній напрузі учнів допомагають вміло продумані  активні та інтерактивні форми роботи. З метою підвищення результативності освітнього процесу Валентина Петрівна особливу увагу звертає на формування в учнів вмінь застосовувати здобуті знання при виконанні практичних завдань. Якість уроків забезпечує не лише удосконаленням методики проведення уроків, а й поєднанням навчальних результатів з розвитком пізнавальних здібностей учнів. Працюючи над удосконаленням уроку на основі особистісно-орієнтованому навчанні, велику увагу приділяє здібним дітям.  Домашні завдання диференціює і дає відповідні рекомендації щодо виконання. Навчальну роботу проводить в нерозривній єдності з вихованням.

Валентина Петрівна має і утверджує особисту позитивну концепцію праці вчителя, з якої й виходить її професійна поведінка, швидко знаходить вихід із складних педагогічних ситуацій. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предметів. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у навчальному процесі. 

Дебела В.П. є активним членом методичного об’єднання вчителів початкових класів начального закладу. Виступає з доповідями на методичному об’єднанні , проводить відкриті уроки на рівні навчального закладу та ОТГ.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах «Юне обдарування» (III місце у II етапі учнівської олімпіади «Юне обдарування – 2019» з природознавства)  працює над розробленням завдань творчого характеру.

 За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Дебела В.П. відповідає займаній посаді та може бути атестована на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії»

ВИСТУПИЛИ:

            Гнатюк В.С., голова  методичного об’єднання учителів початкових класів, звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі.

Михайлицька Є.Д. , вчитель початкових класів, член атестаційної комісії,  звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі, постійній співпраці з усіма учителями початкових класів.

ВИРІШИЛИ:

Дебела В.П., вчитель початкових класів Карпилівського ЗОШ I-III ступенів відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Результати голосування:

«за» — 9  «дев’ять»  ; «проти» —0 «нуль» ; «утримались» —0 «нуль» .

4. СЛУХАЛИ:

       Мартинюк С.Д. , яка  ознайомила присутніх  з діяльністю вчителя початкових класів  Карпилівської ЗОШ I-III ступенів  Сусід О.П. . у міжатестаційний період.

Сусід О. П. за час роботи показала себе творчим досвідченим вчителем. Особливо ефективно застосовує технології творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Віддає перевагу активним та  інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу творчої невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості. Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань,  відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки: урок-подорож, урок-гра, урок-казка. Систематично вивчає особливості учнів і забезпечує індивідуальний підхід у питаннях навчання (диференціює об’єм і складність завдань, надає регулярну допомогу невстигаючим у навчанні, ретельно контролює виконання домашніх завдань, вміє утримувати в полі зору сильних, середніх і слабких щодо рівнів навчальної підготовленості учнів). Цілеспрямовано і наполегливо формує в учнів уміння і навички раціональної навчальної праці, здійснює при цьому індивідуальний підхід . Добивається підвищенням знань учнів шляхом свідомого засвоєння навчального матеріалу. З метою підвищення результативності навчання . Оксана Павлівна особливу увагу звертає на формування в учнів вмінь застосовувати здобуті знання при виконання практичних завдань. Навчальну роботу проводить в нерозривній єдності з вихованням. Розвиває самостійність учнів з врахуванням суспільно-корисної діяльності , пов’язує еталони вихованості з трудовою діяльністю дорослих, нормами та укладом життя. Прагне зміцнити вихованість як єдність знань, переконань і поведінки учнів.

Сусід О. П. швидко знаходить вихід із складних педагогічних ситуацій. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предметів. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь в освітньому процесі. 

 Сусід О. П..  є активним членом методичного об’єднання вчителів початкових класів начального закладу. Виступає з доповідями на методичному об’єднанні , проводить відкриті уроки на рівні навчального закладу, ОТГ. Підготовила посібники  «Задачі-жарти» та «Збережемо первоцвіти – усі весняні квіти», які можуть використовувати як колеги , так і діти  .

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах «Юне обдарування» (українська мова -III місце -2016-2017н.р. н.р), її учні є постійними учасниками шкільних конкурсів,  працює над розробленням завдань творчого характеру.

За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Сусід О.П.. відповідає займаній посаді та може бути атестована на  підтвердження  раніше встановленого 11 «одинадцятого» тарифного розряду та раніше присвоєного педагогічного звання «старший учитель»

ВИСТУПИЛИ:

Гнатюк В.С., голова  методичного об’єднання учителів початкових класів, звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі.

            Михайлицька Є.Д. , вчитель початкових класів, член атестаційної комісії,  звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі, постійній співпраці з усіма учителями початкових класів.

ВИРІШИЛИ:

1.Сусід О.П. вчитель початкових класів відповідає займаній посаді, підтвердити раніше встановлений 11 «одинадцятий» тарифний розряд

Результати голосування:

«за» — 9  «дев’ять»  ; «проти» —0 «нуль» ; «утримались» —0 «нуль» .

2. Сусід О.П., вчитель початкових класів Карпилівського ЗОШ I-III ступенів відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «старший учитель».

Результати голосування:

«за» — 9  «дев’ять»  ; «проти» —0 «нуль» ; «утримались» —0 «нуль» .

5. СЛУХАЛИ:

        Галушка В.В., який  ознайомиив присутніх  з діяльністю  учителя англійської мови Карпилівської ЗОШ I-III ступенів  Радчук О.П. у міжатестаційний період.

 Радчук О. П. сумлінно виконує посадові обов’язки. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, знає основні нормативні документи в галузі освіти, основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології. Володіє сучасними освітніми технологіями. Використовує в роботі методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу. Знання основ дитячої психології дозволяє знаходити підхід до кожної дитини, створювати в класі сприятливий психологічний клімат, атмосферу невимушеного спілкування. Цікавими є тренувальні вправи, підібрані вчителем на кожний урок: дослідження-відновлення, творче конструювання, лінгвістичні ігри, дослідження-моделювання тощо. Ґрунтовно перевіряється домашнє завдання та матеріал попереднього уроку, обов’язковим є етап рефлексивно-оцінювальний. Перевірка знань дає можливість контролювати хід навчального процесу на різних етапах уроку з різною метою. Тому вчитель не просто виконує навчальну програму, а навчає учнів мислити, виховує вміння застосовувати набуті знання, формує практичні навички.

Свої уроки вона проводить з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації навчально-виховного процесу. Під час роботи використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності, які передбачають комбінований характер мовної діяльності школярів та сприяють формуванню у них мовних умінь та навичок. Уникає одноманітності, часто типовою формою занять виступає театралізована гра. Завдяки правильній організації роботи, значна частина учнів Радчук О.П. досягає належного рівня засвоєння навчального матеріалу. Проте, вчителю необхідно посилити роботу щодо розвитку фонематичного слуху та мовної інтуїції дітей, розширенням лексичного запасу, усвідомленим розумінням граматичних структур.

            Радчук О. П.. бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарних предметів, виступає з доповідями на методичного об’єднання, проводить відкриті уроки.

            Вчитель приділяє увагу роботі з обдарованими учнями,  цікаві виховні заходи в рамках предметного тижня іноземної мови. У 2017 -2018 н.р. учениця 8 класу посіла III місце у II етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

            Ольга Петрівна постійно працює над поповненням кабінету іноземної мови дидактичним та роздавальним матеріалом, використовує можливості інформаційних технологій.

За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Радчук О.П. відповідає займаній посаді та може бути атестована на  присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст I категорії

ВИСТУПИЛИ:

      Тарасюк Л.А., голова МО вчителів гуманітарних предметів, член атестаційної комісії , звернула увагу на відповідальність вчителя та творчий пошук у роботі, особливу відданість своїй справі.

ВИРІШИЛИ:

Радчук О.П., вчитель англійської мови  відповідає займаній посаді,  присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст I категорії»

Результати голосування:

«за» — 9  «дев’ять»  ; «проти» —0 «нуль» ; «утримались» —0 «нуль» .

Голова                                                                                  Галушко В. В.           

                                                               (особистий підпис)

Секретар                                                                                 Тарасюк Л. А.         

                                                               (особистий підпис)

Члени атестаційної комісії: 

____________            Мартинюк С.Д.                          ____________         Михайлицька Є.Д.

  (підпис)                                        (ініціали, прізвище)                                                (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

____________            Тарасюк Л.А                               ____________          Гайдим Т.В.

   (підпис)                                        (ініціали, прізвище)                                                (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

____________            Мартинюк В.М.                          ____________           Кузіна В.С.           (підпис)                                        (ініціали, прізвище)                                                (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

____________            Гнатюк В.С.                                ____________           Галушко В.В.

Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

вул. Незалежності, 50, с. Карпилівка Сарненський р-н Рівненська обл., 34513,

тел. (097) 6964192, e-mail: znz_karpilivkam@ukr.net Код ЄДРПОУ 22559044

НАКАЗ

27 березня 2019 року                                             с.Карпилівка                                           № 44

Про підсумки атестації педагогічних

працівників у 2018-2019 н.р.

            Відповідно до пункту 6.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, на підставі рішення атестаційної комісії Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 27.03.2019  року протокол засідання №3

НАКАЗУЮ:

1. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про присвоєння Мартинюк Світлані Никифорівні, вчителю української мови та літератури, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії».

2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про присвоєння Мартинюк Валентині Володимирівні, вчителю початкових класів, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії».

3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про присвоєння Дебелій Валентині Петрівні, вчителю початкових класів, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії».

4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради про підтвердження Сусід Оксані Павлівні, вчителю початкових класів, раніше присвоєного педагогічного звання «Старший учитель».

5. Присвоїти Радчук Ользі Петрівні, вчителю англійської мови, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

            6. Педагогічним працівникам, які атестувалися у 2018-2019 н.р. оплату праці здійснювати відповідно до цього наказу, з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

            7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мартинюк С.Д. ознайомити під підпис педагогічних працівників, які атестувалися у 2018-2019 н.р. та подати копію даного наказу в бухгалтерію Клесівської селищної ради.

            8. Контроль за організацією даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Мартинюк С.Д.

            9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                                                          Директор школи                                        В.Галушко  

Comments:
Only authorized users can leave comments.